Hľadať
Kategória
  Značky
   Blog
     Nenájdené žiadne produkty.
     KontaktPorovnať
     Všetky kategórie
     Používateľské menu
     Všetky kategórie

     Obchodné podmienky

     VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

     Internetový obchod www.vidra.sk je určený pre firmy, hlavne pre zdravotníckych odborníkov. Súkromné osoby, spotrebitelia si môžu tovar zakúpiť na www.zdravestranky.sk.

     Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikateľskú alebo inú odbornú činnosť, alebo ktorá  koná v rámci svojho zamestnania alebo povolania podľa osobitného predpisu.

     1. Identifikácia predávajúceho

     VIDRA a spol.s.r.o.
     Štrková 8, P.O.BOX B 106, 011 96 Žilina
     Zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl.č. 1291/L
     IČO: 31 589 561
     DIČ: 2020443777
     IČ DPH: SK2020443777
     Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 3883 9457
     Telefónne číslo: 00421 41/5071010
     E-mailová adresa: eshop@vidra.sk

     2. Identifikácia kupujúceho - registrácia:
     - pre uzatvorenie obchodu je nevyhnutná registrácia kupujúceho v e-shopovej záložke „Prihlásiť“ / „Nová registrácia“, pričom musia byť vyplnené povinné polia označené (*)
     - kupujúci vyplňuje osobné údaje: názov firmy, ulica, mesto, PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, kontaktný e-mail, telefón, užívateľské meno, heslo, špecializácia
     - po odoslaní prihlasovacích údajov dostane kupujúci na kontaktný e-mail potvrdenie registrácie
     - užívateľský účet je kupujúcemu aktivovaný po preverení prihlasovacích údajov, spravidla do 1 hodiny v pracovných dňoch od 07 - 15hod., o čom kupujúci dostane informáciu na kontaktný e-mail
     - zabudnuté heslo si kupujúci môže obnoviť v záložke „Prihlásiť“ / „Zabudnuté heslo“
     - v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho o tejto skutočnosti, zmeniť si heslo
     - kupujúci je povinný stanoviť pracovníka zodpovedného za administráciu e-shopu, predovšetkým pre správu registrácií
     - výhody registrácie: 
       a) manažovanie vlastného profilu, adries, prístupových údajov
       b) prístup k aktuálnym cenám dohodnutých s kupujúcim
       c) prístup k záložke „Rýchla objednávka“
       d) možnosť vytvoriť novú objednávku jedným kliknutím z predchádzajúcich objednávok
       e) podrobný prehľad dokladov: objednávky, faktúry, balíky, objednané položky 
       f) zoznam obľúbených produktov, kategórií, vyhľadávacích fráz a porovnaní produktov 
       g) prístup k hodnoteniu produktov (klady, zápory) na e-shope
       h) prístup k pripravovaným vernostným programom umožňujúcim získavať zľavové kupóny na ďalšie nákupy
       i) prístup na vzdelávacie aktivity
       j) na požiadanie vypracovanie ponuky na mieru.

     3. Tovar a jeho kvalita
     - kvalita a parametre tovaru sú popísané na webovej stránke predávajúceho
     - tovar je dodávaný kupujúcemu podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike
     - kupujúci má k dispozícii na stiahnutie návody na obsluhu, katalógy, letáky s bližším popisom, karty bezpečnostných údajov ak sú dostupné.

     4. Spôsob objednávania tovaru:
     - tovar si kupujúci objednáva po prihlásení do e-shopu cez modul „Košík“, v ktorom je uvedený prehľad objednaného tovaru, počet, jednotková, celková cena položiek a objednávky
     - v objednávke je potrebné vybrať spôsob dopravy, platby a určiť dodaciu adresu
     - objednávka je dokončená potvrdením zo strany kupujúceho, ktorý zároveň aj potvrdzuje, že sa oboznámil s  týmito obchodnými podmienkami
     - objednávke je priradené jedinečné číslo umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od dátumu jej prijatia po jej konečné vybavenie v užívateľskom účte kupujúceho, v objednávke sú uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho
     - kupujúci dostane od predávajúceho na kontaktný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, v prípade objednaného tovaru, ktorý je skladom týmto okamihom dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, a v prípade chýbajúceho objednaného tovaru na sklade dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy až po vzájomnom upresnení a písomnom potvrdení objednaných položiek a termínu dodania.

     5. Cena a poplatky
     - cena tovaru je uvedená pri každej jednotlivej tovarovej položke
     - k celkovej cene objednávky do 100,00 € bez DPH sa pre zákazníkov na území SR pripočíta:
       a) prepravné v hodnote 3,25 € bez DPH (3,90 € s DPH), ak je tovar platený prevodným príkazom
       b) prepravné v hodnote 4,00 € bez DPH (4,80 € s DPH), ak je tovar platený na dobierku (kuriérovi v hotovosti alebo kartou)
     - objednávka nad 100,00 € bez DPH je bez prepravného poplatku.

     6. Spôsob platby
     Pri prvej objednávke je možná úhrada:
       a) zálohovou faktúrou - platba vopred na účet predávajúceho
       b) dobierkou - platba kuriérovi v mieste určenom kupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
       c) v hotovosti - osobný odber v sídle spoločnosti predávajúceho na adrese Štrková 8, 011 96 Žilina.
     Každú ďalšiu objednávku je možné uhradiť:
       a) faktúrou - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
       b) zálohovou faktúrou - platba vopred na účet predávajúceho
       c) dobierkou - platba kuriérovi v mieste určenom kupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
       d) v hotovosti - pri osobnom odbere v sídle spoločnosti predávajúceho na adrese Štrková 8, 011 96 Žilina.

     7. Termín dodania tovaru
     - pri tovarovej položke je uvedená dostupnosť tovaru:
       a) "Skladom" - tovar je na sklade a môže byť hneď expedovaný
       b) "Dostupnosť na otázku" - upresníme termín dodania, tovar objednáme u nášho dodávateľa po prijatí objednávky od kupujúceho
     - tovar je expedovaný kupujúcemu v čo najkratšej dobe
     - pracovníci obchodného oddelenia predávajúceho obratom po prijatí objednávky informujú kupujúceho o predpokladanom termíne expedície objednaného tvaru, o prípadnom čiastkovom plnení, alebo o možnej náhrade za objednaný tovar
     - v prípade, že kupujúci nesúhlasí s termínom dodania tovaru, má nárok na stornovanie objednávky
     - po vyskladnení tovaru sú kupujúcemu zasielané na jeho kontaktný e-mail po vyskladnení tovaru elektronický dodací list a faktúra
     - informácie o expedícii a čase dodania tovaru sú poskytované kuriérskou službou.

     8. Spôsob dopravy a prevzatie tovaru
     - súčasťou zásielky je aj dodací list, faktúra s číslom objednávky, údajmi o tovare - názov, veľkosť balenia, počet balení, jednotková cena a celková cena zásielky
     - tovar je dodávaný kuriérskou službou alebo si tovar môže kupujúci prevziať osobne v sídle predávajúceho
     - kupujúci, alebo jeho splnomocnený zástupca protokolárne preberá tovar od kuriéra
     - kupujúci je povinný tovar pri preberaní riadne skontrolovať a v prípade jeho poškodenia spísať s kuriérom škodovú zápisnicu, pričom je oprávnený prebratie tovaru odmietnuť.

     9. Odstúpenie od zmluvy 
     - sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

     10. Newsletter "VIDRA informuje"
     - kupujúcemu je na jeho kontaktný e-mail zasielaný informačný e-mail "VIDRA informuje" informujúci:
       a) o nových funkcionalitách na e-shope, zmenách v obchodných podmienkach
       b) o nových produktoch a aktivitách predávajúceho
       c) o zvýhodnených cenách vybraných produktov a marketingových akciách
     - súhlas na zasielanie "VIDRA informuje" kupujúci potvrdzuje pri registrácii 
     - žiadosť o skončenie zasielania "VIDRA informuje" kupujúci pošle na e-mail: eshop@vidra.sk.

     11. Ochrana osobných údajov
     - spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia 2016/679 na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou bez súhlasu dotknutej osoby, na tento účel je potrebná registrácia klienta na stránke spoločnosti
     - predávajúci zaručuje, že všetky osobné údaje kupujúceho bude používať len pre jeho potrebu a že ich neposkytne v žiadnej podobe nikomu inému
     - informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR, prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci
     - kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie z databázy pre zasielanie marketingových informácií
     - žiadne údaje nie sú poskytované tretím osobám; výnimku z tohto ustanovenia tvoria externí dopravcovia, ktorým je na objednávke odovzdané iba nevyhnutné minimum údajov o kupujúcom slúžiace na bezproblémové doručenie tovaru
     - na bezpečnosť týchto údajov je kladený maximálny dôraz a sú zabezpečené proti odcudzeniu alebo inému zneužitiu
     - pri prenose dát ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer)
     - viac o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete TU >>.

     12. Záverečné ustanovenia
     - tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 10.01.2021
     - zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ
     - na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  v znení neskorších predpisov
     - v prípade, ak pri niektorých položkách má kupujúci s predávajúcim uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu, obchodné podmienky sa riadia podľa uzatvorenej rámcovej zmluvy.

      REKLAMAČNÝ PORIADOK

     I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
     Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti VIDRA a spol.s.r.o. , Štrková 8, 011 96 Žilina (ďalej len "predávajúci"), a upravuje zodpovednosť predávajúceho za chyby, záruky, podmienky a spôsob reklamácie tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu.

     II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE
     Ak sa vyskytne u tovaru chyba, za ktorú zodpovedá predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, má kupujúci právo chybu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať  tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady.
     Kupujúci je povinný chybu tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení písomne u predávajúceho, pričom v reklamácii uvedie najmä svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, fyzická osoba meno, priezvisko, adresu na doručenie), e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo faktúry a dodacieho listu, dátum reklamácie, označenie reklamovaného tovaru, katalógové číslo, šarža, množstvo, popis chyby tovaru a ako sa prejavuje, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku.
     Reklamáciu môže kupujúci zapísať aj cez formulár v e-shopovej záložke „Reklamácie“ (viď dole v pätičke).
     Kupujúci je povinný skladovať tovar predpísaným spôsobom, používať tovar na účely, na ktoré je určený a v súlade s návodom na jeho použitie, umožniť predávajúcemu vykonať kontrolu predpísaných postupov skladovania a používania tovaru.

     III. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY A ZÁRUČNÁ DOBA

     Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za chyby tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.

     Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ak:
       a) kupujúci spôsobil chybu tovaru sám napríklad nesprávnym skladovaním, používaním
       b) kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel, resp. bol na chybu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre chybu poskytnutá zľava z ceny tovaru
       c) boli porušené ochranné plomby na tovare
       d) boli chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
       e) ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

     Dĺžka záručnej doby tovaru je daná výrobcom.

     IV. PRÁVA KUPUJÚCEHO

     1. Nároky z chýb tovaru sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení chýb (reklamácii) alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení a uplatnený nárok už kupujúci nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho.

     2. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená podstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, dodanie chýbajúceho množstva, požadovať odstránenie právnych chýb, alebo požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, ak sú opraviteľné, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

     3. Ak je dodaním tovaru s chybami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných chýb tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

     4. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

     V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.01.2022.
     Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.

     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho poskytnuté v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

     V Žiline dňa 30.05.2022
     VIDRA a spol. s.r.o.

     VER3-2022-30-05

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím, čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr