Preventívne opatrenia proti koronavírusu 2019-nCoV

31. decembra 2019 čínske úrady informovali WHO o niekoľkých prípadoch výskytu pneumónie v meste Wuhan, čínskej provincii Hubei. 7. januára 2020 bol identifikovaný nový koronavírus označený ako "2019-nCoV". Odvtedy sa objavili ďalšie prípady tohto vírusu v rôznych krajinách sveta a rovnako sa potvrdil prenos z človeka na človeka. Pokračujúce celosvetové vyšetrovanie je zamerané na získanie informácií o tomto novom type vírusu.

Designed by master1305 / Freepik

S ohľadom na predchádzanie riziku infekcie, musia sa v zdravotníckych zariadeniach uplatňovať štandardné bezpečnostné opatrenia a to pre všetkých pacientov, všetky druhy starostlivosti a pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. V prípade kontaktu s pacientom, ktorý je podozrivý alebo postihnutým týmto vírusom, je potrebné vykonať ďalšie bezpečnostné opatrenia.

ROD ROD Nový koronavírus (2019-nCoV)
Odlišný od vírusu SARS-CoV a MERS-CoV
Obalený vírus s RNA genómom zo skupiny Coronaviridae
PRENOS

- Prenos z človeka na človeka priamym kontaktom prostredníctvom rúk alebo vzduchom vystavením sa kontaminovaným kvapôčkam
- Prenos pri kontakte s infikovanými zvieratami

SYMPTÓMY

Respiračné symptómy, horúčka, kašeľ, skrátený dych a sťažené dýchanie. Vo vážnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, ťažké akútne respiračné problémy, zlyhávanie obličiek či dokonca smrť.

LIEČBA
7 až 14 dní
ODPORÚČANÁ ÚČINNOSŤ
Virucídna účinnosť proti obaleným vírusom podľa normy EN 14476 na Vaccinia vírus

Opatrenia na predchádzanie infekciám

Zdravotnícky pracovníci

Posilnenie štandardných bezpečnostných opatrení:

Dbanie na dodržiavanie predpisov stanovených pre hygienu rúk

Používanie dýchacej masky, EU FFP2 alebo jej ekvivalent

Používanie jednorazového ochranného plášťa

Ochrana očí (pred aerosólmi, ktoré môžu vzniknúť počas starostlivosti)

Pravidelné čistenie a dezinfekcia plôch a povrchov, kde dochádza k styku s pacientom

Pacienti a návštevníci Hygiena rúk s použitím dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu
Pacienti s podozrením
na vírusové ochorenie

Používanie chirurgickej masky

Umiestňovanie pacientov do individuálnych, izolovaných priestorov

Zdroj

www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


Preventívne prostriedky v ponuke VIDRA a spol. s.r.o.