VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, Slovensko
Poštová adresa: VIDRA a spol. s.r.o., P.O.Box B - 106, 011 96 Žilina, Slovensko
Prevádzkové hodiny: Po - Pi 07.00 - 15.30 hod.

Súčasné hygienicko - protiepidemické opatrenia v našich prevádzkach:
- je možný osobný odber tovaru s ochrannými pomôckami pred vstupom do skladu, pričom vybavovanie je len na nevyhnutnú dobu prevzatia tovaru

Fax

00421 41 507 1030

E-mail

info@vidra.sk

Obchodné oddelenie

>> pre mimonemocničných klientov (ambulancie, ADOS, DSS, lekárne, VZP, firmy, SZČO, organizácie, jednodňové chirurgie, súkromné kliniky, distribúcie)

Bohumil Zábojník
obchodný manažér

bohumil.zabojnik@vidra.sk

Milan Maršo
obchodný manažér

milan.marso@vidra.sk

Imrich Bugoš
obchodný manažér

imrich.bugos@vidra.sk

Kristína Janočková
obchodný manažér

kristina.janockova@vidra.sk

Gabriela Brozmannová
referent obchodného oddelenia
gabriela.brozmannova@vidra.sk
00421 415 071 042

Zuzana Jaššáková
referent obchodného oddelenia
zuzana.jassakova@vidra.sk
00421 415 071 027

Terézia Lašová
referent obchodného oddelenia
terezia.lasova@vidra.sk
00421 415 071 014

Katarína Barošincová
referent obchodného oddelenia
katarina.barosincova@vidra.sk
00421 415 071 025

>> pre nemocničných klientov (nemocnice, dialýzy, distribúcie)

Jaroslav Bestvina
obchodný manažér

jaroslav.bestvina@vidra.sk

Milan Maršo
obchodný manažér

milan.marso@vidra.sk

Imrich Bugoš
obchodný manažér

imrich.bugos@vidra.sk

Zuzana Pekárová
referent obchodného oddelenia
zuzana.pekarova@vidra.sk
00421 415 071 032

Zuzana Jaššáková
referent obchodného oddelenia
zuzana.jassakova@vidra.sk
00421 415 071 027

Terézia Lašová
referent obchodného oddelenia
terezia.lasova@vidra.sk
00421 415 071 014

Registrácia podnikateľského subjektu, majúceho IČO:

Nemáte IČO? Prejdite na e-shop:

www.zdravestranky.sk