Spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1993 a svojimi aktivitami sa zaradila medzi najdôležitejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok, dezinfekčných prostriedkov a laboratórnych pomôcok na Slovensku. Popri distribúcii významnú časť sortimentu tvoria výrobky dodávané na trh pod našou vlastnou značkou VIDRA a spol. s.r.o.

Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť zdravotníckym zariadeniam komplexné dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu s vysokou kvalitou za konkurenčné ceny. Veľký dôraz kladieme na kvalitu distribuovaných výrobkov. Všetky výrobky majú príslušné certifikácie a sú riadne registrované na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo na Centre pre chemické látky.

Celú distribúciu zabezpečujeme z centrálneho skladu, ktorý je umiestnený v sídle spoločnosti. Dodávky realizujeme priamo do skladov alebo ambulancií.