Obchod B2B a B2C

Spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1993 a svojimi aktivitami sa zaradila medzi najdôležitejších výrobcov a distribútorov zdravotníckeho materiálu a pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, laboratórnych pomôcok a pomôcok domácej starostlivosti na Slovensku.

Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť zdravotníckym zariadeniam komplexné dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu s vysokou kvalitou za konkurenčné ceny.

Sme zameraný na výrobky slúžiace k prevencii nozokomiálnych nákaz, ochranu pacienta a lôžka, ochranu a krytie rán, pomôcky pre domácu starostlivosť, spotrebný zdravotnícky materiál, laboratórne pomôcky, nástroje. Zdravotníckym zariadeniam poskytujeme poradenstvo a školenia v predchádzaní nemocničných nákaz a vypracovávame dezinfekčné programy.

Veľký dôraz kladieme na kvalitu distribuovaných výrobkov. Všetky výrobky majú príslušné certifikácie a sú riadne registrované na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo na Centre pre chemické látky.

Celú distribúciu zabezpečujeme z centrálneho skladu, ktorý je umiestnený v sídle spoločnosti. Dodávky realizujeme priamo do skladov distribučných spoločností alebo do ambulancií, nemocníc, lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovov dôchodcov, laboratórií, pacientskych organizácií.

Popri distribúcii významnú časť sortimentu tvoria výrobky dodávané na trh pod našou vlastnou značkou VIDRA a spol. s.r.o., ktoré vyrábame od roku 2008. Ponuka produktov VIDRA >>

B2B

Logo Vidra a spolPre podnikateľské subjekty je určený k nákupu e-shop www.vidra.sk alebo bezplatné telefónne číslo 0800 111 863 v pracovné dni od 07:00 - do 15:30h. Registráciou firmy alebo dealera je priradená príslušná cenová hladina.

Výhody registrácie cez e-shop

  1. Prístup k aktuálnym cenám dohodnutých s kupujúcim
  2. Informácie o novinkách, akciových cenách a zľavách
  3. Jednoduchý a rýchly spôsob objednania tovaru skopírovaním staršej objednávky
  4. Podrobný prehľad o objednávkach, faktúrach, dodacích listoch, expedícii, zárukách,
    reklamáciách, platbách, nedodanom tovare, vyfakturovanom tovare
  5. Možnosť vytvoriť reklamačný zápis
  6. Manažovanie vlastného profilu, adries, prístupových údajov

Pre zákazníkov v Českej republike je určený e-shop www.lutramedical.cz

B2C

Logo Zdrave stránkyKoncoví zákazníci bez IČO si môžu zakúpiť vybrané zdravotnícke pomôcky cez e-shop www.zdravestranky.sk alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok Zdravé stránky v sídle našej spoločnosti v Žiline na Štrkovej 8 v pracovné dni od 07:00 - do 15:30h.