Identifikačné náramky0,-
190,-
0
190
0
190
wwmwaw1wum0tse08