Obväzy a pomôcky na pevnú fixáciu0,-
15,-
0
15
0
15
rb1fv7gdgjrscjbs