Obväzy a pomôcky na pevnú fixáciu0,-
15,-
0
15
0
15
3gv1hedc6em1b7v2