Obal - papier0,-
277,-
0
277
0
277
57gpar5qd90w4c2u
Podrobnejšie filtrovanie
Prevedenie
Indikátor sterilizácie