Novinky a aktuality

04. 03. 2020
Vysoko účinná dezinfekcia pri závažných epidemiologických udalostiach

Prášková dezinfekcia so širokým spektrom použitia a spektrom účinnosti: baktericídna, fungicídna, sporicídna, vírusinaktivačná a tuberkulocídna. Používa sa v nemocničných a zdravotníckych zariadeniach, potravinárstve, veterinárnej praxi, sanitácií sociálnych zariadení a verejných objektov.

Dezinfekcia plôch s čistiacim účinkom
Suprachlor BT

  • Vysokoúčinný dezinfekčný prostriedok
  • Odporúčaný aj pri závažných epidemiologických udalostiach
  • 100% stabilita účinnosti po dobu trvanlivosti
  • Čistiaci efekt

Pôsobí rýchlo a účinne pri likvidácii baktérií, MRSA, kvasiniek, plesní, húb a mykobaktérií (TBC).
Usmrcuje vírusy, vrátane pôvodcov hepatitíd, HIV, HBV. Prípravok je obohatený o tenzid a zmäkčovač vody, čím zabezpečuje aj čistiaci efekt.

Suprachlor BT 1 kg >>

Suprachlor BT 5 kg >>

Používa sa na dezinfekciu a čistenie stien, plôch, podláh, riadu, príborov, nádob na odpad, WC, sifónov, kanálov, predmetov zo skla, gumy, plastu a priestorov na chov zvierat.

20x lacnejší ako tekutá
forma dezinfekcie

28. 01. 2020
Preventívne opatrenia proti koronavírusu 2019-nCoV

31. decembra 2019 čínske úrady informovali WHO o niekoľkých prípadoch výskytu pneumónie v meste Wuhan, čínskej provincii Hubei. 7. januára 2020 bol identifikovaný nový koronavírus označený ako "2019-nCoV". Odvtedy sa objavili ďalšie prípady tohto vírusu v rôznych krajinách sveta a rovnako sa potvrdil prenos z človeka na človeka. Pokračujúce celosvetové vyšetrovanie je zamerané na získanie informácií o tomto novom type vírusu.

(zdroj:https://www.thenewhumanitarian.org/)

S ohľadom na predchádzanie riziku infekcie, musia sa v zdravotníckych zariadeniach uplatňovať štandardné bezpečnostné opatrenia a to pre všetkých pacientov, všetky druhy starostlivosti a pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. V prípade kontaktu s pacientom, ktorý je podozrivý alebo postihnutým týmto vírusom, je potrebné vykonať ďalšie bezpečnostné opatrenia.

ROD ROD Nový koronavírus (2019-nCoV)
Odlišný od vírusu SARS-CoV a MERS-CoV
Obalený vírus s RNA genómom zo skupiny Coronaviridae
PRENOS

- Prenos z človeka na človeka priamym kontaktom prostredníctvom rúk alebo vzduchom vystavením sa kontaminovaným kvapôčkam
- Prenos pri kontakte s infikovanými zvieratami

SYMPTÓMY

Respiračné symptómy, horúčka, kašeľ, skrátený dych a sťažené dýchanie. Vo vážnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc, ťažké akútne respiračné problémy, zlyhávanie obličiek či dokonca smrť.

LIEČBA
7 až 14 dní
ODPORÚČANÁ ÚČINNOSŤ
Virucídna účinnosť proti obaleným vírusom podľa normy EN 14476 na Vaccinia vírus

Opatrenia na predchádzanie infekciám

Zdravotnícky pracovníci

Posilnenie štandardných bezpečnostných opatrení:

Dbanie na dodržiavanie predpisov stanovených pre hygienu rúk

Používanie dýchacej masky, EU FFP2 alebo jej ekvivalent

Používanie jednorazového ochranného plášťa

Ochrana očí (pred aerosólmi, ktoré môžu vzniknúť počas starostlivosti)

Pravidelné čistenie a dezinfekcia plôch a povrchov, kde dochádza k styku s pacientom

Pacienti a návštevníci Hygiena rúk s použitím dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu
Pacienti s podozrením
na vírusové ochorenie

Používanie chirurgickej masky

Umiestňovanie pacientov do individuálnych, izolovaných priestorov

Zdroj

www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


Preventívne prostriedky v ponuke VIDRA a spol. s.r.o.

16. 12. 2019
Ako detekovať predsieňovú fibriláciu srdca

Ako vzniká krvná zrazenina?

Fibrilácia predsiení je najčastejšou srdcovou arytmiou v kardiológii. Arytmia predsiení vzniká v ľavej predsieni srdca. Kým normálny úder srdca vzniká v jednom bode, v takzvanom uzle, pri arytmii predsiení tieto impulzy vznikajú na troch až štyroch miestach naraz, nekoordinovane a vlny elektrických impulzov sa v ľavej predsieni prelievajú, miešajú a nepravidelne sa prenášajú na komory srdca. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje zo srdca, najčastejšie do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku mozgovej porážky. Pri normálnom rytme srdca je činnosť srdcových komôr pravidelná a pokojná. Pri fibrilácii predsiení je ich činnosť veľmi nepokojná, chaotická.

Najčastejšie príznaky fibrilácie predsiení

U mladších ľudí sa fibrilácia predsiení častejšie prejavuje náhlym búšením srdca, celkovou slabosťou, niekedy až pocitom na omdletie. Srdce "beží" rýchlo a nepravidelne, akoby "preskakuje". Tento stav môže aj sám odznieť a nevyžaduje žiadnu liečbu, väčšinou však dovedie človeka k lekárovi, ktorý mu podá antiarytmikum (liek zastavujúce arytmiu) a ďalší záchvat fibrilácie sa opakuje napríklad až za dlhú dobu.

Naproti tomu u starších pacientov, ktorí sa už väčšinou so srdcom liečia (napr. vysoký krvný tlak, poruchy chlopní, ischemická choroba srdca - po prekonanom infarkte a pod.), môže prebiehať prvá fibrilácia predsiení úplne bez príznakov a môže ísť pritom o trvalú fibriláciu, ktorá chorého ohrozuje na živote. Deje sa to často, pretože výskyt tejto choroby stúpa s vekom a je teda u starších pacientov oveľa častejšie než v mladej populácii. Jednou z možností ako fibriláciu zachytiť sú pravidelné kontroly krvného tlaku, u lekára, v domácom prostredí možno využiť tlakomer s funkciou detekcie fibrilácia predsiení.

Ktoré prístroje dokážu detekovať predsieňovú fibriláciu srdca?

Tlakomer Rossmax X5BT

Poloprofesionálny tlakomer Rossmax X5BT, ktorý ako jediný na trhu dokáže zmerať atriálnu fibriláciu AFib (fibriláciu predsieni) za necelú minútu, jednu z najčastejších príčin mozgovej mŕtvice, je tou správnou voľbou z hľadiska prevencie či kontroly. Automatický tlakomer dokáže zmerať túto príčinu už počas prvého merania. Detekuje všetky formy srdcových arytmií: bežnú arytmiu ARR (nepravidelný srdcový tep), fibriláciu predsiení AFib a predčasnú srdcovú kontrakciu PC.

PARR technológia

Zabráňte riziku vzniku kardiochémie a mozgovej príhody pomocou včasnej detekcie predsieňovej fibrilácie, predčasnej kontrakcie srdca, tachykardie a bradykardie. Srdcové poruchy potrebujú lekársku starostlivosť, a preto má prvoradú dôležitosť včasná diagnostika. Technológia PARR detekuje arytmiu počas pravidelných kontrolovaní krvného tlaku bez ďalších užívateľských zručností, interakcie užívateľa a predĺženého merania.

Detekcia predsieňovej fibrilácie (AFib)

Horné komory srdca (atria) bijú nepravidelne, väčšinou rýchlo namiesto toho, aby účinne presunuli krv do komôr. Tento stav súvisí s vyšším rizikom srdcových krvných zrazenín, mozgovej príhody, srdcového zlyhania a iných komplikácií súvisiacich so srdcom. Približne 10% - 20% pacientov trpiacich ischemickou cievnou mozgovou príhodou tiež trpí fibriláciou predsiení.

Detekcia predčasných kontrakcií srdca (PC)

Mimoriadne abnormálne srdcové tepy vzniknuté buď v predsieňach (PAC), v komorách (PVC) alebo v uzlinách srdcovej vodivosti (PNC). Tieto extra tepy narúšajú pravidelný srdcový rytmus, niekedy spôsobujú v hrudníku palpitácie (napríklad vynechané údery). Môžu sa vyskytnúť jednorazovo alebo opakovane. Ak nie sú spojené so stresom, sú citlivým ukazovateľom pre možnosť ochorenia srdca, teda zvýšené ischemické riziko mozgovej príhody PC.

Tlakomer Rossmax X9

Automatický tlakomer Rossmax X9 je určený predovšetkým pre profesionálne použitie, alebo pre pacientov, ktorí chcú mať podrobný prehľad o svojom srdci. Okrem srdcového tepu môže tlakomer zistiť nasledovné arytmie alebo poruchy srdcového rytmu.

Detekcia srdcovej arytmie (ARR)

Arytmia je porucha srdcového rytmu, čiže pravidelného striedania systoly (sťah srdcovej svaloviny) a diastoly (uvoľnenie srdcovej svaloviny). Aby došlo ku sťahu srdcovej svaloviny, musí dochádzať k pravidelnej tvorbe elektrických impulzov. Pri arytmii ide práve o poruchu tvorby alebo vedenia týchto impulzov či ich kombinácii. Arytmií je viacero druhov, nie každá je závažná, niektoré môžu byť naopak život ohrozujúce.

Detekcia predsieňovej fibrilácie (AFib)

Fibrilácia predsiení dlhodobo zaťažuje srdce a to môže postupne viesť k jeho zlyhaniu. Hrozba fibrilácie ale predovšetkým spočíva v tvorbe krvnej zrazeniny v srdcovej predsieni. Ak sa zrazenina uvoľní a dostane sa do krvného obehu, putuje najčastejšie priamo do mozgu. V prípade, že sa tak upchá niektorá z tepien mozgu, jedná sa o cievnu mozgovú príhodu čiže mŕtvicu. 20-30% všetkých cievnych mozgových príhod vzniká práve v dôsledku fibrilácie predsiení.

Detekcia predčasných kontrakcií srdca (PC)

Detekcia predčasných srdcových kontrakcií komorovej extrasystoly sú komorové sťahy vznikajúce na základe abnormálneho vzruchu, ktorý sa tvorí v komorách mimo, namiesto normálnej tvorby vzruchu. Komorové extrasystoly môžu byť úplne bez príznakov a môžu sa vyskytovať aj u úplne zdravých osobách. Pokiaľ sa ale pacient lieči napr. po srdcovom infarkte alebo iných srdcových poruchách, je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť.

Detekcia Tachykardia (TACH)

Zvýšená tepová frekvencia, viac ako 100 úderov za minútu (u dospelého človeka). Pacient cíti intenzívne búšenie srdca, tlak na hrudi. Tachykarda znižuje účinnosť čerpania krvi srdcovým svalom, ktorý sa za tak krátku dobu nestihne naplniť krvou. Pri väčšej námahe sa zvyšuje spotreba kyslíka v samotnom srdcovom svale, čo môže u chorých alebo oslabených jedincov viesť až k infarktu.

Detekcia Bradykardia (BRAD)

Znížená tepová frekvencia, menej ako 55 úderov za minútu (u dospelého človeka). Bradykardia môže byť dôsledkom infarktu myokardu, vnútrolebečného poranenia alebo užívania niektorých liekov. Niekedy je úplne bez príznakov, inokedy cíti pacient dýchavičnosť, motanie hlavy, alebo môže dôjsť až k bezvedomiu.

1