Nástroje z kovu0,-
414,-
0
414
0
414
3e9381tve811880k