Nádoba na kontaminovaný odpad Major 5 l (s ADR)Kód: 452010020
Dostupnosť: Na sklade
Minimálny odber: 1 Kus
Kartón: 10 Kus
Paleta: 400 Kus
Kus
Kúpiť

Nádoby určené k jednorazovému použitiu pre zber nebezpečného klinického odpadu v mieste jeho vzniku, ktorý patrí do triedy 6.2 (ADR) a sú priradené k UN 3291. Nádoby sú určené pre zber odpadov zo zdravotníctva zaradených do skupiny 18, vrátane jednorazových ihiel, skalpelu, pinet, sklenených črepov a pod. (katalógové číslo odpadu 18 01 01 01), ktoré vznikli pri činnosti všetkých typov zdravotníckych zariadení. Zárezy vo vrchnáku slúžia k sňatiu použitých injekčných ihiel bez dotyku ľudskej ruky. Praktické a vhodné pre každú lekársku praxi, laboratória a pod. Boxy môžu byt plnené odpadom, jeho súčasťou sú i zbytky tekutín. Celkový obsah tekutín odpadu nesmie presahovať 5% z prípustné plniacej hmotnosti. Pokiaľ tuto hranici presiahne, tak musí byt vždy k odpadu pridane dostatočné množstvo pohlcujúcej látky. Nesmú byt použité k zhromažďovaniu rádioaktívneho odpadu a odpadu obsahujúceho cytostatika! Sú spáliteľné spolu s ich obsahom v špecializovaných spaľovniach a pri ich spaľovaní sa neuvoľňujú do ovzdušia žiadne životu a zdraviu nebezpečné látky.

Nové hodnotenie