Identifikačné náramky0,-
190,-
0
190
0
190
1kf5q3ax8pk757bm