Hľadať
Kategória
  Značky
  Blog
   Nenájdené žiadne produkty.
   KontaktPorovnať
   Všetky kategórie
   Používateľské menu
   Všetky kategórie

   Swell Extra 2% CHG 500 ml s pumpou

   Antimikrobiálna umývacia emulzia na antiseptické umývanie rúk v zdravotníckych zariadeniach a iných vysoko rizikových oblastiach. Môže byť tiež použitý na predoperačné umývanie tela s následným oplachom.

   0

   Pre zobrazenie ceny produktu je nutné byť prihlásený
   DPH:20%
   Jednotka:ks
   Kód:551045047
   Alternatívne jednotky:
   1 kartón je 12 ks
   1 paleta je 1176 ks

   Popis

   Swell Extra CHG je antimikrobiálna umývacia emulzia na antiseptické umývanie rúk v zdravotníckych zariadeniach a iných vysoko rizikových oblastiach. Môže byť tiež použitý na predoperačné umývanie tela s následným oplachom. Swell Extra CHG je navrhnutý pre profesionálne použitie v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, potravinárskom priemysle a ďalších miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami, kde je vyžadovaná vyššia frekvencia umývania rúk.

   BENEFITY

   • Bez obsahu farbív, parfumov
   • Obsahuje 2% chlórhexidínu diglukonát
   • Preukázaná účinnosť proti MRSA

   POUŽITIE

   Antiseptické umývanie rúk v súlade s EN 1499 – navlhčite si ruky a predlaktia, aplikujte 3 ml Swell Extra CHG a umývajte si ich počas 30 sekúnd. Riadne opláchnite a vysušte.
   Predoperačné umývanie tela – umyte celé telo pacienta s 25 ml a nechajte pôsobiť 1 minútu pri najmenej 2 príležitostiach. Zvyčajne sa vykonáva jeden deň pred operáciou a v deň operácie. Veľkú pozornosť treba venovať ťažko dostupným miestam na tele. Po umytí, riadne opláchnite telo pacienta a vysušte čistým uterákom.
   Pacienti pripútaný na lôžko môžu byť umývaný so Swell Extra CHG použitím štandardných techník umývania na posteli.

   MIKROBIÁLNA ÚČINNOSŤ

   ÚčinnosťTestovacia metódaKontaktný čas
   Baktericídna -  hygienické umývanie rúkEN 14990,5 min.
   Baktericídna (vr. MRSA)EN 13727, EN 12761 min.
   Levurocídna (Candida Albicans)EN 136241 min.

   ZLOŽENIE

   chlórhexidín diglukonát


    

   OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

   Opis opatrení prvej pomoci

   Príznaky otravy sa môžu prejaviť až po vystavení, takže v prípade pochybností vyhľadajte po priamom pôsobení chemických výrobkov alebo pri pretrvávajúcej nevoľnosti lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.

   Po inhalácii

   Tento výrobok neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné pri vdýchnutí, avšak ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyveďte pacienta zo zamoreného prostredia na čerstvý vzduch. Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

   Po styku s pokožkou

   Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre kontakte s pokožkou.

   Po styku s očami

   Oči vyplachujte vlažnou vodu minimálne 15 minút. Zabráňte, aby si postihnutý šúchal oči alebo ich zatvoril. Ak postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich len ak nie sú prilepené k oku, inak môžete spôsobiť ďalšie zranenia. V každom prípad by ste mali čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc spolu s KBÚ tohto výrobku.

   Požitím/vdýchnutím

   Nevyvolávajte vracanie, avšak ak postihnutý začne zvracať, držte hlavu vzpriamene, aby sa zabránilo vdýchnutiu zvratkov. Nechajte postihnutého odpočívať. Vypláchnite ústa a hrdlo, keďže pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri požití.

   OPATRENIA:

   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Spôsobuje vážne podráždenie očí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečnými žiarením.

   Neskladujte pri teplote viac ako 30°C. Nepoužívajte obaly opakovanie. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Vyhradené pre profesionálne použitie. Biocídny prípravok určený pre osobnú hygienu človeka (Skupina 1 – TP1).

   Technická špecifikácia

   -

   Značka
   Značka
   Chemi-Pharm

   Hodnotenia

   Produkt doteraz nikto nehodnotil.
   5303_PROSAVON-SCRUB-500

   Prosavon Scrub+ 500 ml s dávkovačom

   Pre zobrazenie ceny produktu je nutné byť prihlásený

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobraziť košík

   Tovar bol pridaný do porovnania

   Prosím, čakajte...
   Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr