Podávanie a presúvanie predmetov0,-
47,-
0
47
0
47
g4ph04s0nd88c6r5