Podávanie a presúvanie predmetov0,-
47,-
0
47
0
47
6kbnj29k996k5t19