Písanie a čítanie0,-
16,-
0
16
0
16
ju1sqke4x5656sxv