Písanie a čítanie



0,-
16,-
0
16
0
16
v58jme7s01hwxc3j