Písanie a čítanie0,-
16,-
0
16
0
16
3p1n6mb51gxprxwu