Písanie a čítanie0,-
16,-
0
16
0
16
1g0dk07q0r6j58bg