Chemisept HF 500 mlKód: 551055031
Dostupnosť: Na sklade
Minimálny odber: 1 Kus
Kartón: 12 Kus
Paleta: 1080 Kus
Kus
Kúpiť

Chemisept HF je bezfarebný dezinfekčný roztok na báze etanolu a chlórhexidínu (2%) určený na predoperačnú antisepsu pokožky a dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok. Má široké spektrum baktericídnej (vrátane MRSA), mykobaktericídnej (vrátane Mycobacterium avium a Mycobacterium terrae) a levurocídnej aktivity. Produkt je tiež účinný voči vírusom (vrátane HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia vírus a Rotavírus).

Chemisept HF obsahuje chlórhexidín, ktorý má dlhotrvajúcu antimikrobiálnu účinnosť. Vďaka chlórhexidínu zostane prostredie nevhodné pre rast mikróbov aj po použití prípravku. Bezfarebné zloženie ho predurčuje aj na použitie pri kozmetických procedúrach.

BENEFITY

  • Bezfarebný antiseptický prípravok na pokožku pripravený na použitie
  • S 2% obsahom chlórhexidín diglukonátu
  • Predĺžený antimikrobiálna účinnosť
  • 500ml balenie má praktický uzáver na zvlhčenie tampónu

OBLASTI POUŽITIA

Chemisept HF sa používa hlavne v nemocniciach a iných zdravotníckych inštitúciách. Je tiež vhodný pre použitie na klinikách krásy a kozmetických salónoch.

Antisepsa pokožky pred chirurgickými procedúrami, injekciami a vpichmi
Predoperačná antisepsa pokožky
Odbery krvi
Kanylácia a katetrizácia
Dezinfekcia neinvazívnych zdravotníckych pomôcok
Antisepsa pokožky pred kozmetickými procedúrami

POUŽITIE

Chemisept HF je pripravený na použitie a môže byť aplikovaný na pokožku nastriekaním alebo pomocou tampónu.

Antisepsa pokožky pred injekciami a odbermi krvi:
Aplikujte dostatočné množstvo Chemisept HF na príslušnú oblasť pokožky nastriekaním alebo trením namočeného tampónu. Po nastriekaní pretrite tampónom. Zabezpečte dôkladné zvlhčenie pokožky a nechajte roztok zaschnúť. Doba účinku je 30 sekúnd.

Predoperačná antisepsa pokožky:
Pomocou klieští a namočeného tampónu naneste dostatočné množstvo Chemiseptu HF na operačné pole. Zabezpečte dôkladné navlhčenie oblasti a nechajte roztok zaschnúť. Dezinfekcia operačného poľa sa vykonáva dvakrát (v oboch prípadoch po 45 sekúnd). Celkový čas účinku je 90 sekúnd. Incízna fólia sa môže aplikovať len na suchú pokožku.

Antisepsa pokožky pred kanyláciou, intraartikulárnou injekciou, vpichom a artroskopiou:
Naneste dostatočné množstvo Chemiseptu HF na príslušnú oblasť pokožky nastriekaním alebo trením namočeného tampónu. Zabezpečte dôkladné navlhčenie tampónom po dobu 30 sekúnd a potom nechajte 30 sekúnd úplne vyschnúť.

Dezinfekcia uzáveru kanyly a iných neinvazívnych zdravotníckych pomôcok:
Chemisept HF nastriekajte na uzáver kanyly alebo na iné zdravotnícke pomôcky a rozotrite pomocou jednorazovej handričky alebo tampónu. Doba kontaktu je 30 sekúnd.

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOSŤ

Mikrobiologicka ucinnost Chemisept HF

Chemisept HF je testovaný v súlade s nasledujúcimi Európskymi normami: EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476.

ZLOŽENIE

100 g výrobku obsahuje účinné látky: etanol 70 g; chlórhexidín diglukonát 2 g.

DOSTUPNÉ BALENIA

Chemisept HF 250 ml s rozprašovačom
Chemisept HF 5 l

UPOZORNENIA

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary. P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Nové hodnotenie