Hľadať
Kategória
  Značky
  Blog
   Nenájdené žiadne produkty.
   KontaktPorovnať
   Všetky kategórie
   Používateľské menu

   Aké informácie vie poskytnúť OXYMETER?

   Zdravotnícka pomôcka oxymeter sa stáva čoraz viac súčasťou zdravotnej výbavy domácností. Prispel k tomu nárast ochorení ako je covid-19, ochorenie srdca, astma a ďalšie dýchacie a kardiovaskulárne ochorenia pri ktorých hrá veľkú úlohu dostatočné okysličenie krvi. Pri uvedených rizikových ochoreniach je dôležité pravidelne monitorovať či srdce a pľúca stále fungujú správne tz. merať hodnoty krvného tlaku, srdcovej frekvencie, saturácie (nasýtenosť) krvi kyslíkom, prípadne aktuálny stav ciev.

   Meranie SpO2 - saturácie (nasýtenosť) krvi kyslíkom
   Najočakávanejšia hodnota, ktorú poskytuje oxymeter, je hodnota saturácie SpO2 udávaná v percentách, vyjadruje podiel koncentrácie kyslíka v krvi. Ak je hladina kyslíka v krvi príliš nízka, do tkanív prichádza málo kyslíka a telo nemôže správne fungovať. Za normálnych podmienok u zdravej osoby je hodnota saturácie krvi kyslíkom SpO2 medzi 90 a 100 %, tz že 90 až 100 % červených krviniek v krvi práve prepravuje kyslík. Pri hodnotách SpO2 pod cca 90% ide o hypoxiu - nedostatočné okysličenie krvi.

   Oxymeter vysiela dve vlnové dĺžky, pri ktorých sú najlepšie rozpoznateľné spektrá okysličených a neokysličených molekúl hemoglobínu. Lúče prenikajú tkanivami na prste a vracajú sa naspäť. Detektor následne odmeria intenzitu prichádzajúceho svetla. Pre správne meranie SpO2 je dôležité aby ruka bola bez pohybu napr. položená, prst na ktorom sa meria by nemal byť studený a na nechte by nemal byť lak na nechty.

   Hraničné hodnoty SpO2 - saturácie kyslíkom
   95 - 99 % u zdravého človeka, u seniorov môže byť 93 %
   90 - 94 % je potrebná obozretnosť, častejšie kontrolovať hodnotu a sledovať stav meranej osoby
   pod 90 % je potrebné kontaktovať záchrannú službu na tel.č. 155 alebo 112
   pod 80 % ide o kritický stav, ktorý sa prejaví v priebehu niekoľkých desiatok minút
   pod 60 % hrozí bezprostredná kritická desaturácia a strata vedomia

   Pri nameraní hodnôt saturácie nižších ako je norma je potrebné častejšie merať saturáciu v 2-3 hodinových intervaloch a to pri dodržaní zásad správneho merania. Ak dochádza k postupnému zhoršovaniu klinických príznakov a nameraných hodnôt saturácie, je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára. Dôležité je časté vetranie miestnosti, poloha pacienta nie v ľahu na chrbte ale v polosede alebo na boku pre ľahšie dýchanie. Odporúča sa dychová rehabilitácia/gymnastika, napr. dýchanie proti odporu do rukavice. Ak nedochádza k zlepšeniu hodnôt saturácie kyslíka, je potrebné s ošetrujúcim lekárom konzultovať indikovanie kyslíkovej liečby pomocou kyslíkového koncentrátora a farmakoterapie.

   Meranie PR bpm - tepovej (srdcovej) frekvencie
   Tepová frekvencia je rýchlosť, akou tepe srdce. Vyjadruje sa v počtoch srdcových sťahov (tepov) za minútu. V pokoji sa srdcová frekvencia pohybuje medzi 60 a 90 tepmi za minútu. Zvyšuje sa pri námahe a zvýšenej záťaži, alebo napríklad pri strese alebo strachu. Spomalenie tepovej frekvencie pod 60 úderov za minútu nazývame bradykardia, zrýchlenie nad 90 úderov je tachykardia.

   Priemerné hodnoty PR bpm
   cca 40 bpm - športovci
   cca 75 bpm - muži
   cca 80 bpm - ženy
   cca 60 - 90 bpm - zdravý človek

   Pre správne nameranie hodnoty tepovej frekvencie sa odporúča pred meraním minimálne päťminútový pokoj a merať v nestresovom prostredí, bez ďalších aktivít (telefonovanie, pracovanie atď.), a v stave bez výrazných emócií (napr. prílišná podráždenosť alebo natešenie).

   Meranie stavu tepny
   Pokročilejšie typy oxymetrov poskytujú aj kontrolu a vyhodnotenie stavu tepien. Prístroj analyzuje pulzné a SpO2 signály a vďaka tomu určuje aktuálny stav tepny. Výsledok klasifikuje do 6 úrovní pomocou intuitívnej grafickej vizualizácie. Vyhodnotenie tepnového stavu sa zobrazí na displeji pod číslom 1 – 6, pričom nízke hodnoty sú spojené s normálnym stavom tepien, zatiaľ čo vysoké čísla poukazujú na závažnú poruchu prietoku krvi v tepnách.

   Úrovne tepien
   Úroveň 1: Vynikajúci stav
   Úroveň 2: Dobrý stav
   Úroveň 3: Prijateľný stav
   Úroveň 4: Mierne poškodenie
   Úroveň 5: Kritické poškodenie
   Úroveň 6: Vážne poškodenie

   Zápis meraných hodnôt do mobilu
   Táto praktická funkcia, v prípade že ju oxymeter poskytuje, umožňuje zaznamenávať v čase merané hodnoty, čím poskytne cenné informácie pre objektívne vyhodnotenie zdravotného stavu vzhľadom na možné kolísanie meraných hodnôt v čase. Na prenos dát z oxymetra do mobilného telefónu sa využíva bezkáblová technológia Bluetooth a bezplatná mobilná aplikácia napr. "OxyCare."

   Naša ponuka oxymetrov

   Prstový pulzný oxymeter BERRY s Bluetooth

   pre meranie bpm - tepovej frekvenciea SpO2 - saturácie (nasýtenosť) krvi kyslíkom, s prenosom dát do mobilného telefónu cez bluetooth
    

   Prstový pulzný oxymeter s ACT Rossmax

   pre meranie bpm a SpO2, zobrazenie aktuálneho stavu tepny (klasifikuje 6 úrovní) pomocou intuitívnej grafickej vizualizácie

    

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobraziť košík

   Tovar bol pridaný do porovnania

   Prosím, čakajte...
   Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr